7733 Album, dan 2181 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

remaja peduli

edcoustic

Halo kawan sahabat muslim tercinta

Kita sambut kemenangan bahagia

Mari kawan ikutlah bersama kami

Membela risalah islam didunia

Remaja peduli pintar dan mandiri

Giat berprestasi

Kupersembahkan untuk illahi

Bersatu berjihad dalam dakwah islam

Diatas panji al quran dan as sunnah

Mari kawan ikutlah bersama kami

Membela risalah islam didunia kita

Samaru pa samururi papa

Samaru pa samururi papa

Samaru pa samururi papa

Halo kawan sahabat muslim tercinta

Kita sambut kemenangan bahagia

Mari kawan ikutlah bersama kami

Membela risalah islam didunia

Remaja peduli pintar dan mandiri

Giat berprestasi

Kupersembahkan untuk illahi

Bersatu berjihad dalam dakwah islam

Diatas panji al quran dan as sunnah

Remaja peduli pintar dan mandiri

Giat berprestasi

Kupersembahkan untuk illahi

Bersatu berjihad dalam dakwah islam

Diatas panji al quran dan as sunnah

Mari kawan ikutlah bersama kami

Membela risalah islam didunia aaahh

Kita aaaahh

Oooo ooo ohhh

Kita

Oooo ooo ooo

Kita