8378 Album, dan 2264 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

Nabi 25

opick

Kau rahmad para pendekar
Cahaya menyinari bumi
Segala rahmad tercurah
Kau tunjukkan jalannya

Berabad lamalah sudah
Seakan kau masih ada
Sadari kau sebagai penuntun jiwa

Salamunalaih ke ya nabi ya nabi
Salamunalaih ke ya rosul ya rosul

Adam wa Idris
Nuh wa Sholeh
Ibrahim wa Lud
Ismail Ishaq
Yaqub wa Yusuf
Syuaib wa Ayyub
ya Zulkifli
Musa wa Harun

Salamunalaih ke ya nabi ya nabi
Salamunalaih ke ya rosul ya rosul

Daud Sulaiman
Ilyasa Ilyas
Yunus Zakaria
Yahya wa Isa
Ya Mustofa
Ya Muhammad
Akhirul anbia
Ya habiballoh

Salamunalaih ke ya nabi Alloh
Kaulah penuntun jiwa di dunia
Salamunalaih ke ya nabi Alloh
Terangi hati ini
terangi jalan ini
terangi

kau rahmad para pendekar
cahaya menyinari bumi
segala rahmad tercurah
kau tunjukkan jalannya
berabad lamalah sudah
seakan kau masih ada

Adam wa Idris
Nuh wa Sholeh
Ibrahim wa Lud
Ismail Ishaq
Yaqub wa Yusuf
Syuaib wa Ayyub
ya Zulkifli
Musa wa Harun
Daud Sulaiman
Ilyasa Ilyas
Yunus Zakaria
Yahya wa Isa
Ya Mustofa
Ya Muhammad
Akhirul anbia
Ya habiballoh

Salamunalaih ke ya nabi ya nabi
Salamunalaih ke ya rosul ya rosul
Salamunalaih ke ya nabi ya nabi
Salamunalaih ke ya rosul ya rosul
(diulang 3x)