8378 Album, dan 2264 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

Missing Person

slank

Culik menculik lagi jaman culik-culikan
Hilang menghilang lagi,ngetrend orang yang hilang
Dimana mereka berada
Gimana nasib mereka

Ngumpet takut apa diumpetin
Ada di sel apa udah mati
Lepas-lepasin sebab-sebab sekalian jelasin
Bebas-bebasin kalo memang di dalam bui
Nggak ada kabar berita

Jangan-jangan mereka di siksa
Tiba-tiba lepas (yang lepas) apa benar lepas
Kok pada diam mulut membungkam (apa di bungkam)
Lepas-lepasin bebas-bebasin balik-balikin walau cuma tubuh yang mati
Lepas-lepasin bebas-bebasin balik-balikin rasa aman biar pada tentram