8366 Album, dan 2262 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

tholama asyku

sulis

Reff :
Tholama asyku ghoromi ya nurol wujud
Tholama asyku ghoromi ya nurol wujud
Wa unadi ya tihami ya madi'nal jub
Wa unadi ya tihami ya madi'nal jub


Back to : Reff

Mun-yati aqshol maromi ahzho bissyuhud
Mun-yati aqshol maromi ahzho bissyuhud
Wa aro babas salami ya zakal judud
Wa aro babas salami ya zakal judud

Back to : Reff

Ya sirojal anbiya-i ya 'alil janab
Ya sirojal anbiya-i ya 'alil janab
Ya imamal atqiya-i inna qolbi dzaab
Ya imamal atqiya-i inna qolbi dzaab

Back to : Reff

Ishrifil 'arodho 'anni adhanis saqom
Ishrifil 'arodho 'anni adhanis saqom
Fika qod ahsantu zhonni ya samil 'uhud
Fika qod ahsantu zhonni ya samil 'uhud

Back to : Reff

Int :

Wa 'alaikallahu sholla Rabbi dzuljalal
Yakfi ya nurol ahillah innal hajri thol
Yakfi ya nurol ahillah innal hajri thol
Sayyidi wal 'umru walla jud bil washli jud

Back to : Reff