8378 Album, dan 2264 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

Satu hal yang kurindu

true worshippers

Satu hal yang kurindu
Berdiam di dalam rumah-Mu
Satu hal yang kuminta
Menikmati bait-Mu Tuhan

Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Daripada s'ribu hari di tempat lain
Memuji-Mu, menyembah-Mu,
kau Allah yang hidup
Dan menikmati s'mua kemuliaan-Mu