8366 Album, dan 2262 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

tembang sa lulinnas

wafiq azizah

Salu linnas annak ya habibi
Fa tabul maktibu wa fatwal hawa
Biid alaih ghonnil ya habibi
Wa awwal marroh ma minkum sawa

Salulinnas annak saaluni
Fimil miad wa atlumuni
Salulinnas annak saaluni
Fimil miad wa atlumuni

Fatmin sawa uyuninnas
Tahibbul habbak bi uyuni
Dahril hawa bi dahril hawa
Wa awwal marroh ma minkum sawa
.