8366 Album, dan 2262 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

Sgala Kemuliaan

wawan yap

Sgala kemuliaan hanya bagi Tuhan
Sgala hormat pujian hanya bagi Tuhan
Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan
Sgala kemuliaan, keagungan, kejayaan...
Hanya bagi Tuhan