8378 Album, dan 2264 Artis ada di database kami. Dan terus bertambah

Pasenya Na

yeng constantino

Bakit hindi pa rin sapat ang pag-ibig
Laging sinasaktan ang pusong maligalig
Ipagpalit ang puso kong
duwag sa isang iglap pagpapanggap

Pasensya na hindi ko sinadyang limutin ka...
Pasensya na hindi ko sinadyang maging mahina.
Pasensya nah. nah.. nah...
Pasensya nah. nah.. nah...

Bakit hindi pa rin sapat ang pangakong
Ayaw ka nang saktan at pumipiglas ang puso kong kaskas

Pasensya na hindi ko sinadyang limutin ka...
Pasensya na hindi ko sinadyang maging mahina.
Pasensya nah. nah.. nah...
Pasensya nah. nah.. nah...

Kelan ba magbabago ang isip mo
Sa bagyong bumabalot sa isip ko
...Di parin sapat
Kahit umiiyak...

Pasensya na hindi ko sinadyang limutin ka...
Pasensya na hindi ko sinadyang maging mahina. Oh oh....
Pasensya na hindi ko sinadyang limutin ka...
Pasensya na hindi ko sinadyang maging mahina. maging mahina..
Pasensya nah. nah.. nah...
Pasensya nah. nah.. nah...
Pasensya nah. nah.. nah...
Pasensya na. Pasensya nah.